V Sloveniji je zelo razvito neobvezno osnovno glasbeno in baletno izobraževanje. Organizirano je tako, da poteka zunaj rednega izobraževanja in imajo učenci možnost, da ga obiskujejo sočasno z redno šolo. Izobraževanje je organizacijsko enotno in hkrati notranje vsebinsko tako diferencirano, da omogoča učencem končanje izobraževanja že na osnovni stopnji, bolj nadarjenim pa nadaljevanje glasbenega in plesnega izobraževanja. Izvajajo ga javne in zasebne glasbene in baletne šole; te lahko organizirajo tudi druge glasbene in plesne dejavnosti. V njih se lahko izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci, študentje višjih in visokih šol in tudi odrasli. Vpisujejo se po opravljenem sprejemnem preizkusu nadarjenosti.

Učencem osnovne šole se obiskovanje glasbene šole lahko upošteva pri izpolnjevanju izbirnih obveznosti programa osnovne šole. Javnoveljavni programi, ki jih izvajajo javne in zasebne glasbene in baletne šole, se v glavnem financirajo iz javnih sredstev, šole pa staršem zaračunavajo prispevek za nekatere materialne stroške. Šole, ki jih ustanavljajo lokalne skupnosti in zasebniki, omogočajo pridobivanje umetniških izkušenj, spodbujajo redno solistično nastopanje učencev, organizirajo delovanje komornih skupin in orkestrov ter plesnih skupin; najbolj nadarjene učence pa usmerjajo k udeležbi na glasbenih in plesnih tekmovanjih.

Ob začetku šolskega leta 2021/22 je bilo v osnovno glasbeno in baletno izobraževanje vpisanih 26.106 učencev. Med vsemi vpisanimi je bilo 91 % osnovnošolske populacije. Sicer pa glasbene šole obiskuje 13,5 % osnovnošolske populacije. V šolskem letu 2021/22 je bilo v glasbenih in baletnih šolah zaposlenih 1.673 učiteljev in korepetitorjev. En učitelj je poučeval povprečno 15,6 učencev. (vir MIZŠ)

Programi osnovnega glasbenega in baletnega izobraževanja so:
• program predšolske glasbene vzgoje, ki traja 1 leto,
• program glasbene pripravnice, ki traja 1 leto,
• program plesne pripravnice, ki traja 3 leta,
• glasbeni program, ki traja 4, 6 oziroma 8 let,
• plesni program, ki traja 6 let.

Učenci, vključeni v osnovno glasbeno in plesno izobraževanje, začetek šolskega leta 2021/22Programi
SkupajPredšolska glasbena vzgoja Glasbena pripravnica Plesna pripravnica Glasba Ples
Skupaj26.1067041.64197221.3151.474
V javnih glasbenih šolah24.2665231.48894119.8641.450
V zasebnih glasbenih šolah1.840181153311.45124

Glasbeni in baletni izobraževalni program vsebujeta obvezne predmete, korepeticije in nastope učencev, za zelo nadarjene učence pa še dodatni pouk. V osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju se poučujejo orkestrski in drugi instrumenti ter petje, ples (balet, sodobni ples), komorno-ansambelska igra, orkester (godalni, pihalni, harmonikarski, simfonični), nauk o glasbi in solfeggio. Na predšolski stopnji so predšolska glasbena vzgoja, glasbena in plesna pripravnica ter ljudska glasbila: citre, tamburice, diatonična harmonika.

Tedenska obveznost učencev

Na predšolski in pripravljalni stopnji je lahko največ 2 šolski uri oziroma 3 pri plesu; pozneje pa od 4 do največ 9 šolskih ur oziroma največ 13 pri plesu. Ura individualnega pouka traja 20, 30 oziroma 45 minut, ura skupinskega pouka pa 45 oziroma 60 minut.

Glasbena šola izvaja vzgojno-izobraževalno delo po razredih, oddelkih in učnih skupinah. Pouk instrumentov in petja poteka individualno, pouk drugih predmetov pa skupinsko.

Zadnja posodobitev: januar 2022

(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)